Ánh sáng tri thức

Dự án tiêu biểu

  • Tủ sách tinh hoa – Xây dựng văn hóa đọc lành mạnh

    Cùng với những lợi ích trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học… đọc sách còn giúp tăng cường kiến thức chuyên môn, kích thích sự sáng tạo, đổi mới tư duy trong công việc, hoạt động kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, góp phần tạo nền tảng kiến tạo văn hóa đặc trưng cho doanh nghiệp.