Tin tức - sự kiện

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch có tổng diện tích sau khi được bổ sung là hơn 213ha, tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỉ đồng do Công ty TNHH Hòa Phú – Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Minh họa

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình nằm trên địa bàn hai xã Nhuận Trạch và Cư Yên, huyện Lương Sơn.

Dự án có quy mô 200ha; được bổ sung 13,68ha để đạt quy mô 213,68ha trong trường hợp 13,68ha được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030. Trong trường hợp 13,68ha không được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh giảm quy mô Dự án từ 213,68ha xuống 200ha, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh các nội dung liên quan đến Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Dự án do Công ty TNHH Hòa Phú – Hòa Bình làm chủ đầu tư với chi phí gần 2.400 tỉ đồng. Trong đó vốn góp của chủ đầu tư là 366 tỉ đồng, phần còn lại là vốn huy động.