Tin tức - sự kiện

Dự án có tổng chiều dài khoảng 32,5km, với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

HĐND tỉnh Hoà Bình vừa có Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 – Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình).

Theo đó, dự án xây dựng đoạn tuyến thuộc tuyến đường Cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu với tổng chiều dài khoảng 32,5km. Điểm đầu tại vị trí khoảng Km19+000 thuộc địa phận thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình. Điểm cuối tại vị trí khoảng Km51+500 thuộc địa phận xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Quy mô đầu tư dự án gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thiết kế, xây dựng tuyến đường với bình đồ, trắc dọc và các yếu tố hình học đảm bảo theo Tiêu chuẩn TCVN 5729:2012 (đường ô tô cao tốc); tốc độ thiết kế 80km/h, những đoạn tuyến có địa hình khó khăn tốc độ thiết kế 60km/h.

Đối với công trình cầu, xây dựng vĩnh cửu. Cụ thể, xây dựng cầu Hoà Sơn với quy mô đảm bảo bố trí 4 làn xe theo giai đoạn hoàn thiện (không bố trí dải dừng xe khẩn cấp trên cầu). Các cầu còn lại trên tuyến, thiết kế quy mô 2 làn xe phù hợp với giai đoạn 1. Riêng đối với các cầu có chiều cao trụ lớn, trong điều kiện cho phép, nghiên cứu thiết kế bố trí 4 làn xe phù hợp với giai đoạn hoàn thiện (không bố trí dải dừng xe khẩn cấp trên cầu).

Giai đoạn hoàn thiện thiết kế theo Tiêu chuẩn đường cao tốc có quy mô chiều rộng mặt đường 14m với 4 làn xe, nền đường rộng 22m, chiều rộng dải phân cách và dải an toàn 1,5m, chiều rộng dải dừng xe khẩn cấp 5m.

Đây là dự án giao thông nhóm A, dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 9.777 tỉ đồng, từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 8.650 tỉ đồng; vốn ngân sách tỉnh 1.127 tỉ đồng.

Về thời gian thực hiện dự án đối với giai đoạn 1, năm 2022 chuẩn bị đầu tư; từ năm 2023 – 2025 thực hiện đầu tư.

Tiến độ thực hiện khoảng 40 tháng kể từ ngày khởi công dự án.

Giai đoạn 1 thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô của giai đoạn hoàn thiện với tổng diện tích khoảng 225,58ha nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai hoàn thiện dự án trong tương lai.

Được biết, Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu đã được HĐND tỉnh Hòa Bình khoá XVII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29.8.2022.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 579 ngày 17/5/2019, với tổng chiều dài toàn tuyến 85km (trong đó có 49km trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, 36km địa phận huyện Vân Hồ, Mộc Châu). Đây là dự án nhóm A có tổng vốn đầu tư khoảng 22.294 tỉ đồng, trong đó phần Nhà nước tham gia trong dự án là quỹ đất của địa phương hai tỉnh khoảng 5.000 tỉ đồng (tỉnh Hòa Bình khoảng 900 tỉ đồng).

Dự án từng được hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La thống nhất triển khai thực hiện theo hình thức đối tác công tư.

Tuy nhiên, cuối năm 2021, UBND tỉnh Sơn La có tờ trình số 258/TTr – UBND gửi Thủ tướng Chính phủ xin dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức PPP và chuyển hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.