Tin tức - sự kiện

Ngày Nhà giáo Việt Nam 2019 tại Hệ thống giáo dục Dạ Hợp (Da Hop Education) là dịp để tri ân không chỉ các giáo viên mà cả những người vẫn hàng ngày có những đóng góp thầm lặng cho sự nghiệp giáo dục như cô lao công, bác bảo vệ, cô dinh dưỡng… Tri ân thầy cô cũng là một cách để làm gương cho học sinh trong việc truyền bá tinh thần “uống nước, nhớ nguồn” của cha ông, qua đó các thế hệ mai sau cũng học được cách để thể hiện lòng biết ơn…