Tin tức - sự kiện

Hơn 300 người đăng ký tham dự, 153 người đủ điều kiện hiến máu, 201 đơn vị máu thu được, Những con số biết nói đã khẳng định sự thành công của Ngày hội Hiến máu Dạ Hợp lần đầu tiên. Cảm ơn các doanh nghiệp bạn tại Khu công nghiệp bờ trái Sông Đ, cảm ơn người dân thành phố Hoà Bình và những người Dạ Hợp đã góp phần tạo nên thành quả đó!