Tin tức - sự kiện

Hòa Bình – Trước quy mô hoạt động ngày càng rộng của Công ty Nhật Nam, tỉnh Hòa Bình đã ban hành các văn bản cảnh báo dấu hiệu bất thường của đơn vị này đến người dân, doanh nghiệp.

theo báo : laodong.vn