Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty CPTM Dạ Hợp là công ty đầu tư đa ngành hàng đầu của tỉnh Hòa Bình. Công ty quyết tâm xây dựng thế mạnh của mình xoay quanh đội ngũ nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo tài tình. Chúng tôi luôn tin vào khả năng thay đổi hiện tại để đem đến tương lai tốt đẹp hơn.

Công ty cần tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp – Ban tài chính với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin chung

Vị trí: Kế Toán Tổng Hợp
Phòng/Ban: Ban tài chính
Cấp quản lý trực tiếp:

 

Giám đốc Ban

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành, kiểm soát, báo cáo
– Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu của các kế toán chi tiết.
– Kiểm tra các định khoản, hạch toán nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa các sổ sách và chứng từ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chế độ hạch toán kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời.
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
– Hạch toán chi phí, doanh thu, thuế GTGT, khấu hao, công nợ, tài sản cố định, tài sản vô hình,… và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.
– Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
– Kiểm tra công tác sử dụng vốn, vật tư, TSCĐ, trong toàn Công ty thường xuyên và định kỳ theo qui định.
– Phối hợp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.
– Kiến nghị và đề xuất cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
– Lập báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán hàng tháng, quý/đột xuất và giải trình chi tiết Trưởng, phó Ban và cơ quan thuế.

2. Đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của nhân viên
– Đánh giá năng lực làm việc của kế toán chi tiết.
– Đánh giá kết quả hiệu suất hàng tháng, quý, năm

3. Huấn luyện, đào tạo và phát triển nhân sự
– Trực tiếp hoặc gián tiếp huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân sự trong Ban Tài chính.
– Đề xuất và phối hợp tuyển dụng, định biên nhân sự.

4. Công việc khác
– Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
– Tham gia các hoạt động văn hoá doanh nghiệp của công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Bằng cấp tối thiểu:
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

2. Kiến thức chuyên môn:
– Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
– Nắm vững chế độ, chính sách, Quy định của nhà nước về kinh tế, tài chính, Thuế, và các chế độ đối với người lao động…

3. Kỹ năng cần thiết:
– Kỹ năng ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh trình độ sơ cấp trở lên.
– Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng Microsoft, phần mềm kế toán Misa.
– Kỹ năng khác:
+ Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thương lượng, thuyết phục, đàm phán
+ Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch
+ Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
+ Kỹ năng quản lý nhân sự và điều phối công việc
+ Kỹ năng quản trị áp lực và căng thẳng

4. Kinh nghiệm (năm)
– Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

5. Yêu cầu khác
– Chủ động, thái độ phối hợp.
– Trung thực, thẳng thắn, bảo mật, linh hoạt, nhạy bén, chịu được áp lực công việc.
– Có tố chất lãnh đạo.
– Có trách nhiệm cao trong công việc.
– Thái độ phù hợp với Giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp.

Địa điểm làm việc

Tầng 1, KTM, tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp, Tổ 5, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Thông tin liên hệ: Ms Giang

Số điện thoại: 0918454888

Email: nhansu@dahop.vn

Đ/c: Tầng 1, Tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp, Đường Lê Thánh Tông, Tổ 5, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

__________________________________________________________________________________________________________________________________