5 BÀI HỌC TỪ CUỘC THI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH FANSIPAN

5 BÀI HỌC TỪ CUỘC THI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH FANSIPAN

Người Dạ Hợp điển hình

Người Dạ Hợp điển hình

Tinh thần Dạ Hợp

Tinh thần Dạ Hợp

Khẩu hiệu

Khẩu hiệu "Không biết cười không phải Người Dạ Hợp"

Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 thans Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Sao Kim dt dt Ảnh 1