Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

  • Trang chủ
  • Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Doanh nghiệp gia tộc trường tồn trên nền tảng kinh tế tri thức với năng lực hội nhập thế giới

Trên cơ sở tầm nhìn đó, Dạ Hợp xây dựng 5 mục tiêu cho các giai đoạn phát triển như sau:

- Từ năm 2023 - 2024: Hoàn thiện hoá doanh nghiệp với các khía cạnh về con người và tổ chức;

- Từ năm 2024 - 2026: Chuyên nghiệp hoá doanh nghiệp với mục tiêu 100% công việc thực hiện theo quy trình, quy định;

- Từ năm 2025 - 2027: Hiện đại hoá doanh nghiệp với mục tiêu áp dụng công nghệ vào điều hành hệ thống;

- Từ năm 2027 - 2030: Doanh nghiệp có hệ thống công nghệ và con người được kiểm soát bởi hoạt động quản trị chức năng

- Từ năm 2030 trở đi: Hội nhập quốc tế

Sứ mệnh

Nâng tầm vị thế người Việt bằng những sản phẩm xanh

- Đối với xã hội: Cống hiến cho cộng đồng, xã hội bằng các giá trị đích thực; hài hòa giữa lợi ích xã hội, quốc gia và doanh nghiệp; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

- Đối với thị trường: Mỗi sản phẩm - dịch vụ cung cấp đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, môi trường xanh cùng chất lượng tốt và giá thành hợp lý vượt hơn mong đợi của khách hàng.

- Đối với nhân viên: Mang lại môi trường làm việc năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả đội ngũ.

Giá trị cốt lõi

DETERMINED – BẢn lĩnh

Quyết đoán, không lùi bước trước thử thách

Adaptable – linh hoạt

Khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh

honorable – chính trực

Luôn tuân theo các chuẩn mực đạo đức

outstanding – vượt trội

Hệ thống xuất sắc hướng tới cộng đồng

prestigious – uy tín

Thống nhất giữa lời nói và hành động