Du lịch trải nghiệm

Du lịch trải nghiệm

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dạ Hợp
  • Địa chỉ: Tầng 1, KTM, Tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp,
    Đ. Lê Thánh Tông, Tổ 5, P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, T. Hòa Bình
  • Điện thoại: 0218.385.4926 - 036.64.77777
  • Email: dahop@dahop.vn
Sàn Giao dịch Bất động sản Dạ Hợp
  • Địa chỉ: Tầng 1, KTM, Tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp,
    Đ. Lê Thánh Tông, Tổ 5, P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, T. Hòa Bình
  • Điện thoại: : 0218.6281.469
  • Email: sanbatdongsan@dahop.vn
Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp
  • Địa chỉ: Tổ 12, Phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, Tình Hòa Bình
  • Điện thoại: 0218.6558.999
  • Email: dhe@dahop.vn
Phòng Quản trị Nhân sự
  • Địa chỉ :Tầng 1, KTM, Tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp,
    Đ. Lê Thánh Tông, Tổ 5, P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, T. Hòa Bình
  • Điện thoại: 0981.438.890
  • Email: nhansu@dahop.vn

© Bản quyền 2019 thuộc về dahop.vn