Tin tức - sự kiện

Công ty CPTM Dạ Hợp đã khẳng định sự đầu tư nghiêm túc và bài bản cho lĩnh vực giáo dục. Xác định hướng đi lâu dài là giáo dục chất lượng cao, Công ty đã không tiếc kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chương trình giảng dạy để trở thành một hình mẫu của địa phương. Một ngôi trường “Rồng rắn lên mây” ở giữa thung lũng Hoà Bình với một đội ngũ giáo viên có trình độ, được chăm chút với chương trình tập huấn chuyên sâu tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội cùng hệ thống bài giảng đã được khẳng định chất lượng trong hơn ¼ thế kỷ qua của ngôi trường Tháng 7/2016, trường mầm non Hoa Dạ Hợp ra đời. Tháng 5/2019, trường Tiểu học Dạ Hợp được giới thiệu.

Trong 3 đến 5 năm tới, các trường trung học Dạ Hợp sẽ được thành hình.hàng đầu tại thủ đô Hà Nội chắc chắn là những sự đảm bảo cho một bước khởi đầu vững chắc. Học sinh Hoà Bình rồi đây sẽ có đầy đủ cả kiến thức và kỹ năng, lại được tiếp thêm nghị lực với lịch sử văn hoá được thấm đẫm cùng ngôi trường, sẽ tự tin bước ra bên ngoài và hội nhập cùng thế giới, như những thế hệ học sinh Đoàn Thị Điểm trước đây đang thể hiện.