Tin tức - sự kiện

Sáng ngày 18/3/2022 Công ty CPTM Dạ Hợp đã tổ chức buổi lễ bàn giao bìa đỏ cho Công ty Silicone tại văn phòng nhà điều hành Cụm Công Nghiệp Tiên Tiến. Với sự có mặt của bên bàn giao bìa đỏ là Công ty CPTM Dạ Hợp bao gồm Phòng Kinh Doanh – Quản lý đất đai và Ban quản lý cụm công nghiệp, bên nhận bìa đỏ bao gồm Giám đốc cùng 1 số phòng ban của Công ty Silicone.

Buổi lễ bàn giao bìa đỏ diễn ra thành công tốt đẹp. Tiến độ phấn đấu hoàn thành nhà máy đi vào hoạt động sớm nhất trong Cụm Công Nghiệp Tiên Tiến .