Tin tức - sự kiện

Khởi công xây dựng nhà ở công nhân khu công nghiệp bờ trái Sông Đà

02/04/2015

Nhằm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà và hoàn thành trong năm 2015, ngày 31/01/2015, công ty CP Thương mại Dạ Hợp tổ chức khởi công dự án Nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà do công ty làm chủ đầu tư

Dự án có quy mô gồm 02 tòa nhà chung cư 06 tầng có chiều cao là 20.1m và 17 căn nhà lô, tổng diện tích sàn xây dựng

8.323m2 Khu nhà trẻ, công viên, cây xanh và hạng mục phụ trợ khác… có diện tích 3.462 m2

Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng ( dự kiến 12 tháng ) công trình sẽ đáp ứng chỗ ở cho gần 1.500 công nhân trong khu công nghiệp

Việc đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng dự án Nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà vừa góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 09 – NQ/TU ngày 26/5/2014 của Tỉnh ủy Hòa Bình về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 – 2020; Các chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh về giải quyết nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc lâu dài, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh trật tự khu vực vừa góp phần cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.