Tin tức - sự kiện

Tại Dạ Hợp, chúng tôi đã xác định và quyết tâm làm văn hoá nụ cười từ trái tim. Vì sao là văn hoá ấy? Đơn giản thôi. Bạn hãy ngắm nhìn những nụ cười của Người Dạ Hợp, bạn sẽ hiểu.