Tin tức - sự kiện

Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp (DaHop JSC) được biết đến là một trong những công ty tiên phong, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại tỉnh Hòa Bình. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực Hạ tầng Khu Công nghiệp, Hạ tầng khu dân cư, Nhà ở xã hội, Nhà ở công nhân, Giáo dục, Nhà máy nước…  Qua hơn 10 năm phát triển, Công ty đã đạt nhiều thành tựu và ngày càng khẳng định thương hiệu qua các dự án đã triển khai. Sau đây là một số thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp.