Tin tức - sự kiện

  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • CÔNG TY CPTM DẠ HỢP ỦNG HỘ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TỔNG TRỊ GIÁ 150 TRIỆU ĐỒNG
Ngày 16/02/2022, Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái và đạo lý “lá lành đùm lá rách” và Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hòa Bình, Công ty CPTM Dạ Hợp đã ủng hộ thành phố 2.000 bộ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; 35 chiếc máy SP02 đo nồng độ oxy trong máu, tổng trị giá trang thiết bị là 150 triệu đồng để thành phố chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hoà Bình.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hoà Bình đã tiếp nhận số trang thiết bị ủng hộ và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp, đã có nhiều đóng góp chung tay cùng cấp ủy, chính quyền đia phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid -19 trên địa bàn.