Tin tức - sự kiện

  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Công ty CPTM Dạ Hợp ủng hộ 50 triệu vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hoà Bình
Ngày 13/01/2022, Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái và đạo lý “lá lành đùm lá rách” và Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hòa Bình, Công ty CPTM Dạ Hợp đã thực hiện ủng hộ số tiền 50 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hoà Bình.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hoà Bình đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và trao vinh danh cho Công ty CPTM Dạ Hợp vì những đóng góp trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.