Tin tức - sự kiện

  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Công ty Cổ Phần Thương Mại Dạ Hợp kết nối với các nữ doanh nhân của tỉnh tham gia chương trình diễn đàn “Tư duy lãnh đạo số cho Nữ doanh nhân”
Sáng ngày 29/3 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dạ Hợp kết nối với các nữ doanh nhân của tỉnh tham gia chương trình diễn đàn “ Tư duy lãnh đạo số cho Nữ doanh nhân “ , được tổ chức tại phòng họp của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dạ Hợp.
Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Dự án IPSC nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do Nữ làm chủ.
Buổi diễn đàn diễn ra thành công tốt đẹp, mang đến nhiều giá trị tinh thần và tư duy kinh doanh mới cho các doanh nghiệp do Nữ làm chủ trong tỉnh Hoà Bình.