Tin tức - sự kiện

Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp nghiêm túc chấp hành quy định về Bảo vệ môi trường, Công ty chúng tôi xin Công khai kết quả quan trắc dự án Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà và Cụm Công nghiệp Tiên Tiến đến quý khách hàng và Quý cơ quan.

1, Kết quả quan trắc dự án Cụm công nghiệp Tiên Tiến:

Phiếu kế quả quan trắc dự án Cụm công nghiệp Tiên Tiến tháng 3 năm 2024

2, Kết quả quan trắc dự án Nhà ở công nhân Quang Tiến:

Phiếu kế quả quan trắc dự án Nhà ở công nhân Quang Tiến tháng 3 năm 2024 p1

 

Phiếu kế quả quan trắc dự án Nhà ở công nhân Quang Tiến tháng 3 năm 2024 p2