Tin tức - sự kiện

8h sáng nay, ngày 20/9/2019, tại Phòng họp của Công ty CPTM Dạ Hợp; Ông Bùi Văn Khánh đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong việc thu hút đầu tư FDI tại Khu Công nghiệp Bờ trái Sông Đà. Tham dự có Lãnh đạo các sở, Ban nghành : Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Văn phòng UBND Tỉnh.

Ông Bùi Văn Khánh – Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì cuộc họp

Phía Công ty CPTM Dạ Hợp có Bà Vũ Thị Hợp –  Chủ tịch HĐQT và đại diện các phòng ban công ty cùng tham gia.

Bà Vũ Thị Hợp – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu ý kiến với các Lãnh đạo

Sau gần 3 giờ làm việc tích cực, cởi mở; những khó khăn của Dạ Hợp cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn cơ bản được tháo gỡ bằng kết luận của Chủ tịch Tỉnh:

  • 1 là thành lập nóng Tổ hỗ trợ công tác Giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp Bờ trái Sông Đà do Ông Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi truờng làm Tổ trưởng.
  • 2 là bổ sung hệ thống Quan trắc tự động vào Trạm xử lý nước thải đang xây dựng của Khu Công nghiệp Bờ trái Sông Đà.
  • 3 là điều chỉnh công tác thanh, kiểm tra các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, tránh những lãng phí không cần thiết.
Cái bắt tay thân mật – Khi Lãnh đạo hiểu lòng Doanh nghiệp

Với sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo Tỉnh, mục tiêu lấp đầy Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà vào Quý 1 năm 2020 nhất định thành công ./.