Tin tức - sự kiện

Ngày 23/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tập huấn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng. Với mục tiêu số hóa 40% các hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2024, Công ty CPTM Dạ Hợp cũng đã cử 10 cán bộ cốt lõi tham dự buổi tập huấn này. 

Tham dự tập huấn có lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Kiến trúc sư tỉnh và trên 120 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn một số sở, ban, ngành của tỉnh; phòng, ban chức năng các huyện, thành phố; lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn thiết kế, các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; các chủ đầu tư dự án có cấu phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tại lớp tập huấn, KTS Nguyễn Phước Thiện – chuyên gia BIM và ISO 19650 tại Việt Nam giới thiệu các nội dung cơ bản nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong và ngoài địa bàn tỉnh áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) được hệ thống, thông suốt và hiệu quả,

Theo đó, việc áp dụng BIM trong quá trình thiết kế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế; tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng trong quá trình thi công xây dựng, nhằm hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong quá trình xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng cũng như quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng nhằm phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng.

Đối với các cơ quan QLNN, việc sử dụng mô hình BIM là công cụ để hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QLNN (thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; quản lý xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu…)