Năm 2006 - Nâng cấp mô hình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại

Năm 2006 - Nâng cấp mô hình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại

Năm 2010 - Mở rộng lĩnh vực hoạt động sang Bất động sản

Năm 2010 - Mở rộng lĩnh vực hoạt động sang Bất động sản

Năm 2013 - Tham gia lĩnh vực An sinh Xã hội với Dự án nhà ở xã hội

Năm 2013 - Tham gia lĩnh vực An sinh Xã hội với Dự án nhà ở xã hội

Năm 2016 - Bước vào lĩnh vực giáo dục với Trường mầm non Quốc tế Hoa Dạ Hợp

Năm 2016 - Bước vào lĩnh vực giáo dục với Trường mầm non Quốc tế Hoa Dạ Hợp

Năm 2017 - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với Dự án FDI kỷ lục của tỉnh Hoà Bình

Năm 2017 - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với Dự án FDI kỷ lục của tỉnh Hoà Bình

Giới thiệu tổng quan về Công ty CP TM Dạ Hợp

Giới thiệu tổng quan về Công ty CP TM Dạ Hợp

Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 thans Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Sao Kim dt dt Ảnh 1